NAUJIENOS


GEGUŽĖ

 05.06 Mokykloje vyks Gamtamokslinė diena ir Respublikinė konferencija "GAMTA ŠALIA MŪSŲ 2016". Pamokos vyks iki 12 val.. Pailgintos grupės tą dieną nebus. Vaikus paimti iki 12.30 val.

Nuo 12.45 val. salėje atvykę iš kitų mokyklų mokiniai skaitys gamtamokslinius pranešimus. Vaikus, kuriems įdomu būtų paklausyti, kviečiu dalyvauti. Galima klausyti pranešimų 1 dalį arba 2 dalis. Apie norą dalyvauti salės renginyje, prašau man pranešti iš anksto. 

 

05.16 - 05.20 Baigiamųjų darbų savaitė. 

 

05.17 Išvyka į Anykščius. Kaina 17,5 Eur. Renkame iki 13 d. 

 

05.25 18 val. Mokyklos pirmų klasių mokinių Tėvų susirinkimas. 

 

05.25 Po pamokų dalyvaujame dvyliktokų Paskutinio skambučio šventėje Užupio gimnazijoje. 

 

05.29 Planuojama klasės bendruomenės išvyka į gamtą. 

 

05.31 Mokslo metų uždarymo šventė. 

 

06.06 - 06.10 Planuojama "SMALSUČIŲ" stovykla.

 

Balandį sekame pasakas. Startuojame 6 dieną. Kiekvieną diena seka 2 - 3 vaikai. 

Pasirinkti patinkančią lietuvių liaudies ar autorinę pasaką ir išmokti sekti. Nesirinkti labai gerai žinomų pasakų, adaptuotų, sutrumpintų testų.

 


SKUBU! SVARBU!

"OLYMPIS' konkurso rezultatai: 

 

http://www.olympis.lt/index.php?page=print_results&school_id=1267&year=

 

Preliminarūs Tarptautinio matematikos konkurso "Kengūra" rezultatai:

 

http://www.kengura.lt/index.php?menu=1&turinys=2&filtras=rezultataimokykloje&savivaldybe=59&mokykla=661109

 

 


KVIEČIU VISUS VISUS DALYVAUTI IR PRISIDĖTI PRIE MŪSŲ SVAJONĖS!

 

ĮTRAUKIME Į ŠĮ PROCESĄ KAIMYNUS, GIMINES, BENDRADARBIUS!

-----------------------------------------------------------

ILGALAIKĖ INFORMACIJA


Užrašas sąsiuviniams: 

 

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 

1 c klasės mokinio(-ės)

Vardo Pavardės

matematikos darbai 

arba 

lietuvių kalbos darbai

 

Prašome laikytis užrašo reikalavimų, nekelti žodžių į kitą eilutę ir netrumpinti. Jei trūksta vietos, užklijuokite lapelį. AČIŪ už supratimą.


Valgyklos telefonas: 867551494

Skambinti iki 9 val. mokiniui susirgus ar dėl kitos priežasties nebūnant mokykloje.

 

Su valgiaraščiu susipažinkite mokyklos svetainėje: http://www.filaretai.lt/mokykla/maitinimas/

-----------------------------------------------------------

Download
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2015-2
Adobe Acrobat Document 230.4 KB