NAUJIENOS


BIRŽELIS - rugpjūtis

Mieli antrokai,

linksmų, turiningų ir saugių vasaros atostogų!!!

Susitiksime rugsėjį:)

Jurgita


Mieli VAIKAI, Vasaros metu vaikai pildykite dienoraštį, aprašykite įdomiausius savo nuotykius, patirtis, išvykas. Dienoraštyje įrašus darykite kartą per savaitę. Rudenį bus labai smagu papasakoti draugams, ką nuveikėte!

 

Neužmirškite ir SKAITYTI! Atostogaudami pasinerkite į fantazijų pasaulį, susipažinkite su knygų veikėjais, kurie patiria smagiausius nuotykius. Nepamirškite perskaitytų knygų aprašyti knygų sąsiuvinyje! Per vasarą turite perskaityti ne mažiau nei 300 puslapių.

 

Sąrašas, iš kurio galite pasirinkti knygas:

PASKAITYKITE MUS J

Proza:

 lietuvių:

„Gražiausios lietuvių pasakos“

„Negirdėtos neregėtos pasakos“

 

J. Avyžius. ,, Didžiojo Užutėkio gyventojai"

G. Adomaitytė. „Vėjų miesto pasakos“

B. Buivydaitė. ,, Auksinis batelis"

P. Cvirka. „Nemuno šalies pasakos“

J. Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“

L. Gutauskas. „Auksinė šiaudų šviesa“

N. Jankutė. „Kelionė į septintą stotį“

K. Kasparavičius. „Braškių diena“

K. Kasparavičius. „Dingęs paveikslas“

K. Kasparavičius. „Sodininkas Florencijus“

K. Kasparavičius. „Trumpos istorijos“

K. Kasparavičius. „Baltasis Dramblys: tolimų kraštų istorijos”

N. Kepenienė. „Po riestainio saule“

N. Kepenienė. „Pupytė ir jūra, ir sriuba“

V.V. Landsbergis. „Tinginių pasakos“

V.V. Landsbergis. „Berniukas ir žuvėdros“

P. Mašiotas. ,, Kai aš mažas buvau" arba ,,Pajūriais pamariais"

V. Misevičius. ,, Danuko Dunduliuko nuotykiai"

V. Pietaris. „Lapės gyvenimas ir mirtis“

V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

V. Tamulaitis „Kiškelio užrašai“

R. Sadauskas. „Kaip būti geram“

R. Sadauskas. „Nuo pilies ant pilies“

S. Poškus. „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“

R. Šerelytė. ,,Ėriukas po baobabu"  arba  ,,Megztinis su uodega"

V. Petkevičius. ,,Kodėlčius"

V. Račickas. „Geriausias draugas“

V. Račickas. „Mikė ir Juozapėlis“

 užsienio:
S. Nordquist. ,,Petsono tortas" arba ,,Lapių medžioklė"

H.M. Deneborgas „Asiliukė Grizela“

A. Lindgren. „Padaužų kaimo vaikai“, ,,Lota iš pramuštgalvių gatvės"

A.A. Milnas. „Mikės Pūkuotuko pasaulis“

O. Proisleris. „Vaiduokliukas“ arba ,,Raganiukė"

„Puiki knyga lietingai dienai“

Dž. Rodaris. „Pasakos telefonu“

Dž. Rodaris. „Dželsominas Melagių šalyje“

Dž. Rodaris. ,,Džipas televizoriuje"

F. Zaltenas. „Bembis. Bembio vaikai“

D. Bisetas. ,,Aukštyn kojom"

Janosch. ,,Panama labai graži"

Poezija:

J. Degutytė. „Baltas gulbių sostas“

Z. Gaižauskaitė. „Kur keliauji, debesėli“

S. Geda. Močiutės dainos

S. Geda. ,,Pelytė  Sidabrytė".

A. Karosaitė. „Asilėlis“

A. Matutis. „Girios televizorius“

V. Palčinskaitė „Sapnų taškuota sraigė“

R. Skučaitė. „Aš esu – kas?“

R. Skučaitė. „Laiškas sekmadieniui“

Vytė Nemunėlis. „Šimtą metų aš gyvensiu“

 

Eiliuotos pasakos:

E. Mieželaitis. „Zuikis Puikis“

Just. Marcinkevičius. „Grybų karas“

K. Kubilinskas. „Buvo buvo kaip nebuvo“

M. Vainilaitis. „Margaspalvė uodega“

 

Analizuosime privalomai perskaityti knygas:

Lapkričio  mėn. Avyžius J. Didžiojo Užutėkio gyventojai.

Vasario mėn.  - Misevičius V.  Danuko Dunduliuko nuotykiai.

 

Kaip aprašyti knygą dienoraštyje (knygai skiriamas vienas lapas)

  1. Data

  2. Knygos autorius - vardas, pavardė

  3. Knygos pavadinimas

  4. Puslapių skaičius

  5.Knygos aprašymas:

     veikėjai,

     apie ką ši knyga,

     svarbiausias įvykis,

    kas labiausiai patiko.

 

  6. Knygos iliustracija. 


ILGALAIKĖ INFORMACIJA


Užrašas sąsiuviniams: 

 

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 

2 c klasės mokinio(-ės)

Vardo Pavardės

matematikos darbai 

arba 

lietuvių kalbos darbai

 

Prašome laikytis užrašo reikalavimų, nekelti žodžių į kitą eilutę ir netrumpinti. Jei trūksta vietos, užklijuokite lapelį. AČIŪ už supratimą.


Valgyklos telefonas: 867551494

Skambinti iki 9 val. mokiniui susirgus ar dėl kitos priežasties nebūnant mokykloje.

 

Su valgiaraščiu susipažinkite mokyklos svetainėje: http://www.filaretai.lt/mokykla/maitinimas/

-----------------------------------------------------------