NAUJIENOS


sausis

 01.06  15 val. Kalėdų senio dovanoto spektaklio ,,RAUDONKEPURĖ" peržiūra Nacionaliniame dramos teatre. Prie teatro renkamės 14.30 val. 

01.08 - 01.12 Pusmečio apibendrinamųjų darbų savaitė:

01.09 lietuvių kalba, 01.10 - matematika, 01.11 - pasaulio pažinimas

01.17 Skaitovų konkursas klasėje. Pasirinkti eiliuotą ar prozos kūrinį skirtą Lietuvai, kalbai, kultūrai, gamtai. RUOŠTIS!

01.19 Klasės Talentų atranka. KVIEČIAME VISUS TALENTINGUS!

01.23 Privalomos  A.Michaelio ,,Pas mus, Amerlyje" knygos atsiskaitymas. 

01.26 Talentų diena mokykloje. 


SKUBU! SVARBU!


Kviečiame dalyvauti TARPTAUTINIAME MATEMATIKOS KONKURSE

„PANGEA 2018“

Lietuvoje konkursą organizuoja VšĮ „VIMS – International Meridian School“ (toliau - VIMS). Tarptautinio matematikos konkurso I etapas vyks 2018 m. vasario 01 d. (ketvirtadienį) mokyklose.

• I etapo dalyvių skaičius neribojamas, užduotims atlikti skiriama 60 min.  Mokiniams bus pateiktos 20 užduočių, suskirstytos į 3 sudėtingumo lygius. 

Konkurso organizatoriai (VIMS) įsipareigoja I etapo preliminarius rezultatus paskelbti svetainėje www.pangea.lt iki vasario 15 d.

• Galutiniai I etapo rezultatai bus paskelbti iki vasario 22 d.

• Dalyvis, I etape surinkęs 50 % galimų taškų, patenka į II etapą.

II etapas vyks 2018 m. kovo 03 d. (šeštadienį).

Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2018“ dalyvio mokestis yra 2,5 Eur mokiniui (už abu etapus). Neatvykus į konkursą, pinigai negrąžinami.

 

 Nuostatai skelbiami www.pangea.lt ir www.vims.lt.

 

Iki sausio 19 d. norintieji dalyvauti mokytojai turi atnešti 2,5 Eur.

 


ILGALAIKĖ INFORMACIJA

Knygų sąrašas trečiai klasei: 

Download
Knygų_sąrašas_3kl_2017-2018 m.m..pdf
Adobe Acrobat Document 321.1 KB

Galite nemokamai naudotis www.vyturys.lt svetaine. Kodo klauskite mokytojos. 


Patarimai, kaip aprašyti knygą dienoraštyje

   1. Data 

  2. Knygos autorius - vardas, pavardė

  3. Knygos pavadinimas

  4. Puslapių skaičius 

  5. Knygos aprašymas:

     veikėjai (išvardinami pagrindiniai ir antraplaniai veikėjai);

    labiausiai patikusio veikėjo apibūdinimas (apibūdinamas labiausiai patikęs veikėjas, aprašoma jo išvaizda, savybės remiantis tekstu);

    veiksmo vieta ir laikas (1-2 sakiniais nurodoma, kur ir kada vyksta veiksmas);

     apie ką ši knyga (2 - 3 sakiniais nurodoma kūrinio tema);

     pagrindinis įvykis (plačiau, 8 - 12 ar daugiau sakinių, aprašomas vienas ar keli esminiai įvykiai, kas svarbaus nutiko veikėjams, kuo baigėsi įvykis);

    kas labiausiai patiko (aprašomas/atpasakojamas ar nurašomas labiausiai patikęs knygos epizodas).

  6. Knygos iliustracija/reklama (nupiešiama iliustracija ar mini plakatas, skatinantis perskaityti knygą).

 

Aprašomai  knygai skirti 2 - 3 puslapius. Kas nori aprašyti plačiau, galima skirti vietos ir daugiau:)

GERO SKAITYMO:)

PUIKIŲ ĮSPŪDŽIŲ!MOKYKLOS INFORMACIJA

Mokyklos svetainė: http://filaretai.lt/

Valgyklos telefonas: 867551494

Skambinti iki 9 val. mokiniui susirgus ar dėl kitos priežasties nebūnant mokykloje.

Su valgiaraščiu susipažinkite mokyklos svetainėje: http://www.filaretai.lt/mokykla/maitinimas/

--------------------------------------------------